ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14685
Title: Цифровізація як основна сучасної освіти
Authors: Ортіна, Ганна Володимирівна
Ортина, Анна Владимировна
Ortina, Hanna
Єфіменко, Людмила Миколаївна
Ефименко, Людмила Николаевна
Yefimenko, Liudmyla
Рибальченко, Ніна Павлівна
Рыбальченко, Нина Павловна
Rybalchenko, Nina
Keywords: освіта;цифровізація;освітній простір;освітнє середовище;цифрові технології;education;digitalization;educational space;educational environment;digital technologies
Issue Date: 2021
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.);С. 97-100
Abstract: UK: Авторами розглядається цифровізація освіти як тенденція модернізації освітнього середовища. Визначаючи позитивний потенціал цифровізації, доведено, що цифрові технології надають безліч варіантів при проектуванні освітнього середовища. При цьому освітній простір, що формується цифровізацєю, має риси універсальності. EN: The authors consider the digitalization of education as a trend of modernizing the educational environment. Identifying the positive potential of digitalization, it is proved that digital technologies provide many options for designing an educational environment. At the same time, the educational space formed by digitalization has features of universality.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14685
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ортіна 97-100.pdf739,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.