ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14605
Title: Моделювання стану електронів у призматичній квантовій точці з оболонкою
Authors: Морозов, Микола Вікторович
Морозов, Николай Викторович
Morozov, Mykola
Халанчук, Лариса Вікторівна
Халанчук, Лариса Викторовна
Khalanchuk, Larysa
Рожкова, Олена Павлівна
Рожкова, Елена Павловна
Rozhkova, Olena
Keywords: призматична квантова точка;власні значення енергії;математичне комп’ютерне моделювання;prismatic quantum dot;eigenvalues of energy;mathematical computer modeling
Issue Date: 2021
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.);С. 51-55
Abstract: UK: У статті розглянуто математичне комп’ютерне моделювання стану електронів у призматичній квантовій точці з оболонкою. Використовується хвильове рівняння Шредінгера для стаціонарних станів та відповідні граничні умови для визначення хвильових чисел та власних значень енергії. Досліджена залежність виду щільності ймовірності знаходження електрона у заданій області від параметрів квантової точки. Для розв’язку рівняння Шредінгера використовується метод Фур’є розділення змінних, а також чисельний метод послідовних наближень (ітерацій). Хвильова функція повинна бути неперервною та гладкою на границі ядро-оболонка. EN: The articles consider mathematical computer modeling of the state of electrons in a prismatic quantum dot with a shell. The Schrödinger wave equation for steady states and the corresponding boundary conditions are used to determine the wave numbers and eigenvalues of energy. The dependence of the type of electron density in a given region on the parameters of a quantum dot is investigated. To solve the Schrödinger equation, we use the Fourier method of separation of variables, as well as the numerical method of successive approximations (iterations). The wave function must be continuous and smooth at the core-shell boundary.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14605
Appears in Collections:Кафедра Вища математика та фізика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Морозов 51-55.pdf888,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.