ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14540
Title: Сучасні особливості функціонування сфери туризму в Україні
Other Titles: Modern Features of Tourism Functioning in Ukraine
Authors: Грибова, Діана Вікторівна
Грибова, Диана Викторовна
Hrybova, Diana
Keywords: інноваційна діяльність;туристичний продукт;туристична інфраструктура;зовнішній туризм;внутрішній туризм;innovative activity;tourist product;tourist infrastructure;outdoor tourism;domestic tourism
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Modern Economics: електронне наукове фахове видання з економічних наук;№ 21 С. 72-76
Abstract: UK : У статті досліджено сучасний стан та особливості функціонування сфери туризму в Україні. Доведено, що для регіонів України, які характеризуються монопрофільністю структури економіки, актуальною задачею є пошук внутрішніх джерел розвитку. Зазначається, що індустрія внутрішнього туризму та гостинності це та галузь, якій притаманні характеристики макроекономічного мультиплікатора. Вказується на значний вплив сфери туризму на формування дохідної частини державного бюджету розвинених країн світу. Сформульовано основні стримуючі фактори для розвитку внутрішнього туризму в Україні. До них, зокрема, віднесено: незбалансованість українського туристичного ринку; недостатній розвиток української туристичної інфраструктури; висока вартість відпочинку у власній країні; втрата у 2014 році значного обсягу природних, культурних та інших ресурсів розвитку туристичної галузі. Зазначається, що в Україні внутрішній туризм не активно набуває популярності. Доведено, що невміння впроваджувати інновації в туризмі, консервативність туристичного бізнесу стримують розвиток галузі, який вимагає формування відповідних послуг, що мають певну якість та конкурентоспроможність. Зазначається, що в цілому економіка України має достатню інноваційність, яка досить повільно реалізується в індустрії туризму та гостинності. Наголошується, що туроператори не розширюють асортимент туристичних продуктів, не пропонують бюджетні тури з трансфертом, наприклад чартерних залізничних перевезень, що сформувало би доступний відпочинок в країні для широкої аудиторії населення. EN : The article investigates the current state and features of tourism in Ukraine. The influence of internal and external factors on the development of tourist activity is analyzed. The world experience of tourism development in the leading countries of the world, in particular in the USA, China and Japan is covered.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14540
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hrybova.pdf461.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.