ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14369
Title: Показники продуктивності черешні за сумісного використання з лікарськими рослинами
Other Titles: Productivity indices of sweet cherry trees under intercropping with medicinal plants
Authors: Герасько, Тетяна Володимирівна
Герасько, Татьяна Владимировна
Herasko, Tetiana
Єременко, Оксана Анатоліївна
Еременко, Оксана Анатольевна
Yeremenko, Oksana
Іванова, Ірина Євгенівна
Иванова, Ирина Евгеньевна
Ivanova, Iryna
Покопцева, Любов Анатоліївна
Покопцева, Любовь Анатольевна
Pokoptseva, Liubov
Keywords: агролісомеліорація на основі черешні;лікарські рослини;сумісне вирощування;Чебрець звичайний;Гісоп лікарський;sweet cherry tree-based agroforestry;medicinal plants;intercropping;Thymus vulgaris L.;Hyssopus officinalis
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Таврійський науковий вісник;Вип. 113 (С. 35-40)
Abstract: UK: У статті наведено результати досліджень щодо вивчення впливу сумісного вирощування лікарських рослин (Thymus vulgaris L., Hyssopus officinalis) у органічному саду на показники продуктивності дерев черешні. Метою було порівняти річний приріст діаметру штамбу, сумарний річний приріст пагонів, індекс листкової поверхні, кількість квітів, ступінь зав’язування плодів, діаметр плоду, масу плоду за умов сумісного вирощування лікарських рослин (Thymus vulgaris L., Hyssopus officinalis) і чистого пару (традиційний механічний обробіток ґрунту) в органічному черешневому саду в умовах Південного Степу України за відсутності зрошування. Дослід закладено у науково-дослідному саду ТДАТУ (с. Зелене, Мелітопольського р-ну, Запорізької обл.). Дослідна ділянка знаходиться у зоні Степу, у другому агрокліматичному районі, який характеризується як посушливий і дуже теплий. Ґрунт дослідної ділянки — каштановий, мало гумусний (вміст гумусу 0,6%), зі слаболужною реакцією ґрунтового розчину (рН змінюється в межах 7,1-7,4), загальний вміст водорозчинних солей не перевищує 0,015-0,024%. Рослинним матеріалом слугують дерева черешні (Prunus avium L. / Prunus mahaleb) сорту Ділема 2011 року садіння. Схема садіння 7х5 м. Загальна площа дослідної ділянки складає 1,4 га, 1260 м2 було виділено під контрольний варіант (чистий пар), на площі 1120 м2 у жовтні 2017 року були посіяні лікарські трави. Схема досліду була така: 1) контроль – чистий пар; 2) Гісоп лікарський (Hyssopus officinalis); 3) Чебрець звичайний (Thymus vulgaris). Будь-який інший догляд був ідентичним у кожному варіанті. Догляд за лікарськими рослинами полягав у ручному прополюванні. Мінеральні добрива, синтетичні хімічні засоби захисту рослин, зрошення не застосовувалися. Встановлено, що за сумісного вирощування з Гісопом лікарським і Чебрецем звичайним річний приріст діаметру штамбу дерев черешні був істотно більшим, починаючи з другого року вирощування, на 33%. Сумарний річний приріст пагонів, індекс листкової поверхні, кількість квітів за сумісного вирощування лікарських рослин істотно не відрізнялися від контрольного варіанту (чистий пар). Починаючи з другого року вирощування, ступінь зав’язування плодів був суттєво більшим на ділянках із сумісним вирощуванням лікарських рослин (на 42-54%). Починаючи з другого року вирощування, діаметр плодів був істотно меншим за сумісного вирощування Гісопу лікарського. Маса плодів у 2019 році була істотно менша за умов сумісного вирощування лікарських рослин: Гісопу лікарського – на 28%, Чебрецю звичайного – на 21% (порівняно з умовами чистого пару). EN: The article presents the results of research on the effect of intercropping sweet cherry trees with medicinal plants (Thymus vulgaris L., Hyssopus officinalis) in an organic garden on the productivity of sweet cherry trees. The aim was to compare the annual increase in trunk diameter, total annual growth of shoots, leaf surface index, number of flowers, degree of fruit set, fruit diameter, fruit weight under conditions of intercropping with medicinal plants (Thymus vulgaris L., Hyssopus officinalis) and standard mechanical cultivation (control) in an organic sweet cherry orchard in the rainfed southern steppe of Ukraine. The experiment was conducted in an organic orchard of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivar “Dilemma” / Prunus mahaleb planted in 2011 at 7×5 m. The work was conducted in the southern steppe of Ukraine (Melitopol district, Zaporozhye region). The soil cover of the investigated area is chestnut soils, which are very low-humus. Soils have a slightly alkaline reaction of soil solution (pH varies within 7.1-7.4). Against the background of a light granulometric composition, the humus content in the upper humus horizon is 0.6%. The analysis of aqueous extraction revealed that the total content of water-soluble salts does not exceed 0.015-0.024%. The research site is located in the Steppe zone, in the second agro-climatic region, which is characterized as arid and very warm. The total area of the experimental plot is 1.4 ha, 1260 m2 was allocated for the control variant (standard mechanical cultivation), and in October 2017, medicinal herbs were sown on the area of 1120 m2. The scheme of the experiment was as follows: 1) Control – standard mechanical cultivation; 2) Hyssopus officinalis; 3) Thymus vulgaris L. Any other management was identical in each treatment. Caring for medicinal plants consisted of manual weeding. Mineral fertilizers, synthetic chemical plant protection products, irrigation were not used. It was found that under the conditions of intercropping with medicinal plants (Thymus vulgaris L., Hyssopus officinalis) the annual increase in the trunk diameter of cherry trees was significantly greater – starting from the second year of cultivation, by 33%. The total annual growth of shoots, leaf surface index, the number of flowers under the conditions of intercropping with medicinal plants did not differ significantly from the control variant (standard mechanical cultivation). From the second year of cultivation, the degree of fruit set was significantly higher under conditions of intercropping with medicinal plants (by 42-54%). From the second year of cultivation, the diameter of the fruit was significantly smaller under the conditions of intercropping with hyssop. Fruit weight in 2019 was significantly less under the conditions of intercropping with medicinal plants: hyssop – by 28%, thyme – by 21% (compared to control variant – standard mechanical cultivation).
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14369
Appears in Collections:кафедра Рослинництва ім. професора В.В. Калитки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. Покопцева стаття.pdf467,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.