Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13855
Title: Методи викладання при інтерактивному навчанні
Other Titles: Teaching methods in interactive learning
Authors: Михайленко, Олена Юріївна
Михайленко, Елена Юрьевна
Mykhailenko, Olena
Чаплінський, Андрій Петрович
Чаплинский, Андрей Петрович
Chaplinskyi, Andrii
Дмітрієв, Юрій Олексійович
Дмитриев, Юрий Алексеевич
Dmitriiev, Yurii
Keywords: інноваційна освіта;інтерактивні методи навчання;інноваційні технології;особливості використання інтерактивних методів;самостійна робота студента;робота в групі;робота над проектом;innovative education;interactive teaching methods;innovative technologies;particularly the use of interactive methods;independent student work;group work, project work
Issue Date: 2021
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць;Вип. 24 С. 451-455
Abstract: UK : Входження освіти України в Болонський процес стало поштовхом до зміни цілей, задач та умов здійснення навчання у вищих навчальних закладах. Стаття присвячена актуальній проблемі розроблення, вдосконалення та використання нових інтерактивних методів та технологій навчання в системі вищої професійної освіти при підготовці інженерних спеціальностей; розглянута специфіка їх застосування на практиці; підкреслена ефективність інтерактивних методів. EN : Changing of the goals, objectives and conditions of higher education through the entry of Ukrainian education into the Bologna process is described in the article. The current problem of development, improvement and use of new interactive methods and technologies of teaching in the system of higher professional education in the preparation of engineering specialties is described in the article; the specifics of their application in practice are considered; the effectiveness of interactive methods is highlighted.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13855
Appears in Collections:кафедра Технічна механіка та комп'ютерне проектування ім. професора В.М. Найдиша

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Михайленко О.Ю.-2.pdf436.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.