ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13826
Title: Дистанційне навчання – виклик сучасності для учасників освітнього процесу
Other Titles: Distance learning as a challenge of modernity for participants of the educational process
Authors: Кліпакова, Юлія Олександрівна
Клипакова, Юлия Александровна
Klipakova, Yuliia
Білоусова, Зоя Володимирівна
Белоусова, Зоя Владимировна
Bilousova, Zoia
Кенєва, Вікторія Анатоліївна
Кенева, Виктория Анатольевна
Kenieva, Viktoriia
Keywords: дистанційне навчання;дистанційна освіта;методи та технології навчання;переваги;недоліки;distance learning;distance education;teaching methods and technologies;advantages;disadvantages
Issue Date: 2021
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць;Вип. 24 (С. 361-356)
Abstract: UK : Дистанційне навчання - новий освітній досвід, що з'явився в Україні зовсім недавно, але вже встиг отримати своє місце в педагогічному середовищі. Необхідність у такій формі навчання обумовлена різними факторами, але гострої потреби він набув з поширенням COVID-19. Перебудова свідомості викладачів та студентів щодо викладання та сприймання інформації в умовах пандемії мають свої переваги та недоліки. EN : Distance learning is a new educational experience that has appeared in Ukraine only recently, but has already managed to get its place in the pedagogical environment. The need for this form of training is determined by various factors, but it has become urgently needed with the COVID-19 spread. Restructuring the consciousness of teachers and students regarding the teaching and perception of information during a pandemic has its advantages and disadvantages.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13826
Appears in Collections:кафедра Рослинництва ім. професора В.В. Калитки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кліпакова Ю.О.pdf461,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.