Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13681
Title: Accounting and analytical system of the enterprise in the aspect of information security
Other Titles: Обліково-аналітична система підприємства в аспекті інформаційної безпеки
Authors: Illiashenko, Kateryna
Ілляшенко, Катерина Володимирівна
Илляшенко, Екатерина Владимировна
Keywords: information;information technology;security;enterprise;risks;activities;accounting;analysis;інформація;інформаційні технології;безпека;підприємство;ризики;діяльність;бухгалтерський облік;аналіз
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 2 (42) (С. 226-231)
Abstract: EN: The article deals with the impact of Information Technologies on the security of accounting and analytical activities of the enterprise in modern economic conditions. The most common approaches to determining the economic security of an enterprise are studied. The concepts of "information threats" and "information security" are highlighted as separate categories that are most characteristic of automated production and accounting and analytical processes. Types of information risk are defined, both in specific cases and in the broad context of Information Security. The level of Information threat risks and ways to assess them are analyzed. The expediency of information security in accounting using computer technologies is justified. Measures to prevent possible information hazards for accounting and analytical activities are proposed. UK: Метою дослідження є розгляд впливу інформаційних технологій на економічну безпеку підприємства, аналіз інформаційних ризиків для бухгалтерського обліку та пошук заходів щодо запобігання можливим інформаційним небезпекам. Формування інформаційного суспільства концептуально і практично означає створення нового світогляду, в якому захист від інформаційних загроз матиме дуже важливе значення. У статті розглядається вплив інформаційних технологій на економічну безпеку підприємства в сучасних економічних умовах. Досліджено найбільш поширені підходи до визначення економічної безпеки підприємства. Виділено поняття» інформаційні загрози «та» інформаційна безпека" як окремі категорії, найбільш характерні для автоматизованих виробничих та обліково-аналітичних процесів. Визначено види інформаційного ризику, як у конкретних випадках, так і в широкому контексті інформаційної безпеки. Проаналізовано рівень ризиків інформаційної загрози та способи їх оцінки. Обґрунтовано доцільність забезпечення інформаційної безпеки в бухгалтерському обліку з використанням комп'ютерних технологій. Було вирішено, що питання інформаційної безпеки в бухгалтерському обліку з використанням комп'ютерних технологій слід розглядати в двох аспектах: запобігання зловживань або ненавмисних порушень з боку працівників підприємства (внутрішній аспект) та створення відповідної інформаційної безпеки для запобігання несанкціонованого доступу, пошкодження комп'ютерних програм або даних вірусами, комп'ютерного саботажу (зовнішній аспект). Запропоновано заходи щодо запобігання ймовірній небезпеці для інформації, що служить для обліково-аналітичної діяльності, а також можливі методи зниження інформаційного ризику, формування нового підходу до управління підприємством, захист внутрішньої інформації від зовнішнього втручання, аналіз інформаційних ризиків при прийнятті управлінських рішень. Зроблено висновок про те, що формування нового підходу до інформаційної безпеки бухгалтерського обліку потребує перегляду кадрових питань, нових форм контролю та обов'язкового обліку факторів, характерних для нової цифрової економіки.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13681
Appears in Collections:кафедра Фінансів, обліку та оподаткування 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макет №2 (42) 2020-222-227.pdf478.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.