Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13096
Title: Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Філософія науки та інноваційного розвитку» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія»)
Authors: Ісакова, Олена Іванівна
Исакова, Елена Ивановна
Isakova, Olena
Поправко, Ольга Вікторівна
Поправко, Ольга Викторовна
Popravko, Olha
Keywords: методичні рекомендації;самостійна робота;філософія науки;філософська думка;наукова думка
Issue Date: 2020
Publisher: ФО-П Однорог Т. В.
Series/Report no.: 36 с.;
Abstract: Методичні рекомендації націлені на формування у здобувачів навичок самостійного здобуття нових знань у галузі філософії науки та інноваційного розвитку, що передбачає ознайомлення з досягненнями світової філософської і наукової думки, аналіз основних методологічних і світоглядних проблем сучасної науки, оцінку глобальних тенденцій еволюції наукової картини світу, оволодіння системою цінностей наукового співтовариства. Методичні рекомендації містять поради до організації самостійної роботи здобувачів, питання до самостійного опрацювання, орієнтовну тематику рефератів та творчих робіт, список рекомендованих джерел, тестові завдання до самоконтролю.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13096
Appears in Collections:Навчально-методичні вказівки (архів)

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.