Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13084
Title: Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія»)
Authors: Адамович, Анастасія Євгенівна
Адамович, Анастасия Евгеньевна
Adamovych, Anastasiia
Максимець, Оксана Миколаївна
Максимец, Оксана Николаевна
Maksymets, Oksana
Keywords: методичні вказівки;практичні завдання;українська мова;ділові папери;документація;риторика;спілкування;службові листи;науковий стиль;професійна комунікація
Issue Date: 2020
Publisher: ФО-П Однорог Т. В.
Series/Report no.: 72 с.;
Abstract: Методичні рекомендації до практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів денної форми навчання. Курс передбачає ознайомлення з мовним законодавством України, вивчення норм української літературної мови (орфографічних, пунктуаційних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних) у професійному спілкуванні, правил складання професійних документів, з’ясування особливостей усного професійного мовлення, особливостей використання лексики і фразеології в професійному спілкуванні, засвоєння відомостей про терміни, професіоналізму номенклатурні назви, опанування основ науково- технічного перекладу. Методичні рекомендації містять питання до обговорення на практичному занятті, поради до їх вивчення, практичні завдання, список рекомендованих джерел. Практичні завдання орієнтовані на їх творче осмислення. Такий підхід покликаний ініціювати формування особистої точки зору студентів та вміння презентувати й відстоювати власну світоглядну позицію, сприяє підвищенню мовної культури.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13084
Appears in Collections:Навчально-методичні вказівки (архів)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
пр.pdf668.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.