Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13062
Title: Звіт про науково-дослідну роботу (заключний). Програма: «Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону України». Підпрограма: «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК»
Authors: Малкіна, Віра Михайлівна
Малкина, Вера Михайловна
Malkina, Vira
Прийма, Сергій Миколайович
Прийма, Сергей Николаевич
Pryima, Serhii
Строкань, Оксана Вікторівна
Строкань, Оксана Викторовна
Strokan, Oksana
Лубко, Дмитро Вікторович
Лубко, Дмитрий Викторович
Lubko, Dmytro
Мірошниченко, Микола Юрійович
Мирошниченко, Николай Юрьевич
Miroschnychenko, Mykola
Зінов'єва, Ольга Геннадіївна
Зиновьева, Ольга Геннадиевна
Zinovieva, Olha
Мозговенко, Андрій Андрійович
Мозговенко, Андрей Андреевич
Mozghovenko, Andrii
Леженкін, Олександр Миколайович
Леженкин, Александр Николаевич
Lezhenkin, Oleksandr
Мацулевич, Олександр Євгенович
Мацулевич, Александр Евгеньевич
Matsulevych, Oleksandr
Щербина, Віктор Михайлович
Щербина, Виктор Михайлович
Shcherbyna, Viktor
Пихтєєва, Ірина Вікторівна
Пыхтеева, Ирина Викторовна
Pykhtieieva, Iryna
Івженко, Олександр Васильович
Ивженко, Александр Васильевич
Ivzhenko, Oleksandr
Гавриленко, Євген Андрійович
Гавриленко, Евгений Андреевич
Havrylenko, Yevhen
Холодняк, Юлія Володимирівна
Холодняк, Юлия Владимировна
Kholodniak, Yuliia
Коломієць, Сергій Матвійович
Коломиец, Сергей Матвеевич
Kolomiiets, Serhii
Дмітрієв, Юрій Олексійович
Дмитриев, Юрий Алексеевич
Dmitriiev, Yurii
Антонова, Галина Володимирівна
Антонова, Галина Владимировна
Antonova, Halyna
Чаплінський, Андрій Петрович
Чаплинский, Андрей Петрович
Chaplynskyi, Andrii
Keywords: програмний модуль;регресійна модель;мультиколінеарність;експертні системи;геометричне моделювання;дискретна інтерполяція;дискретно представлена крива;арм;план ексенименту;критерій d-efficiency;лінійні обводи;функціональна схема;процес автоматизованого проектування;крива лінія;лінійчатий каркас;дуга обводу;дискретно представлена крива (дпк);в-сплайнові криві;динамічна поверхня;геометричне моделювання;дискретна інтерполяція;спіралеподібна дискретно представлена крива
Issue Date: 2020
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: 166 с.;
Abstract: Звіт про НДР: 166 сторінки тексту, 85 джерел. Об'єкти досліджень: Теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем (ІСТ) у галузях АПК та виробництва. Програмні засоби та інформаційні системи для автоматизації бізнес-процесів в АПК, виробництві та навчальному процесі. Мета роботи: Підвищити точність та ефективності моделювання процесів та явищ за рахунок застосування нових (розроблених у підпрограмі) більш адекватних, повних, ефективних моделей і методів шляхом використання нового (розробленого у підпрограмі) програмного забезпечення, що загалом веде до зниження енергетичних, матеріальних і трудових витрат виробництва.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13062
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОТЧЕТ. ЛАБОРАТОРИЯ. КН. итоговый.pdf5.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.