ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12995
Title: Автоматизована система управління мікрокліматом інкубаційної станції
Authors: Строкань, Оксана Вікторівна
Строкань, Оксана Викторовна
Strokan, Oksana
Мірошниченко, Микола Юрійович
Мирошниченко, Николай Юрьевич
Miroschnychenko, Mykola
Keywords: мікроклімат
інкубація яєць
UML-діаграма
користувач
статистичні дані
мікроконтролер
автоматизована система управління
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матер. І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 07-25 грудня 2020 р.);(С. 57-60)
Abstract: В сучасному промисловому птахівництві інкубація яєць – невід’ємна і дуже важлива складова частина в загальній технології вирощування птиці. Важливим при цьому постає питання створення певних технологічних умов в інкубаційних залах та їх чіткий контроль і регулювання відповідно до технічних вимог. До основних параметрів такого технологічного середовища відносяться: концентрація від’ємних аероіонів в повітрі, швидкість руху повітря, тиск, температура і вологість повітря. Забезпечення постійного контролю за станом мікроклімату в інкубаційних залах і вчасне реагування на зміну цього стану можливе за рахунок використання автоматизованих систем управління мікрокліматом. Виходячи з цього виникає необхідність створення нової автоматизованої системи управління мікрокліматом інкубаційної станції, яка б мала змогу не тільки контролювати і управляти температурою і вологістю повітря у приміщені, але й зберігати поточні дані з можливістю створення запиту до системи.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12995
Appears in Collections:Кафедра Комп'ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали конференції_07-25.2020-57-60.pdf894,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.