Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12975
Title: Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Програма: «Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону України». Підпрограма: «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК»
Authors: Малкіна, Віра Михайлівна
Малкина, Вера Михайловна
Malkina, Vira
Строкань, Оксана Вікторівна
Строкань, Оксана Викторовна
Strokan, Oksana
Лубко, Дмитро Вікторович
Лубко, Дмитрий Викторович
Lubko, Dmytro
Зінов'єва, Ольга Геннадіївна
Зиновьева, Ольга Геннадиевна
Zinovieva, Olha
Мацулевич, Олександр Євгенович
Мацулевич, Александр Евгеньевич
Matsulevych, Oleksandr
Щербина, Віктор Михайлович
Щербина, Виктор Михайлович
Shcherbyna, Viktor
Гавриленко, Євген Андрійович
Гавриленко, Евгений Андреевич
Havrylenko, Yevhen
Холодняк, Юлія Володимирівна
Холодняк, Юлия Владимировна
Kholodniak, Yuliia
Леженкін, Олександр Миколайович
Леженкин, Александр Николаевич
Lezhenkin, Oleksandr
Дмітрієв, Юрій Олексійович
Дмитриев, Юрий Алексеевич
Dmitriiev, Yurii
Антонова, Галина Володимирівна
Антонова, Галина Владимировна
Antonova, Halyna
Чаплінський, Андрій Петрович
Чаплинский, Андрей Петрович
Chaplynskyi, Andrii
Нестеренко, Євген Вадимович
Нестеренко, Евгений Вадимович
Nesterenko, Yevhen
Мозговенко, Андрій Андрійович
Мозговенко, Андрей Андреевич
Mozghovenko, Andrii
Шаров, Сергій Володимирович
Шаров, Сергей Владимирович
Sharov, Sergii
Keywords: програмний модуль;регресійна модель;мультиколінеарність;експерні системи;геометричне моделювання;дискретна інтерполяція;спіралеподібна дискретно представлена крива;арм;план експерименту;критерій defficiency;платформа moodle;розпізнавання облич;нейронна мережа;оцінювання тестів;програмно-педагогічний засіб
Issue Date: 2020
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: 35 с.;
Abstract: Теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем (ІСТ) у галузях АПК та виробництва. Програмні засоби та інформаційні системи для автоматизації бізнес-процесів в АПК, виробництвіта навчальному процесі.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12975
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОТЧЕТ. ЛАБОРАТОРИЯ. КН. 2020.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.