ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12413
Title: Геометричне моделювання робочих поверхонь змішувачів рідин
Authors: Леженкін, Олександр Миколайович
Леженкин, Александр Николаевич
Lezhenkin, Oleksandr
Мацулевич, Олександр Євгенович
Мацулевич, Александр Евгеньевич
Matsulevych, Oleksandr
Щербина, Віктор Михайлович
Щербина, Виктор Михайлович
Shcherbyna
Keywords: меліоративні роботи
насичення родючих ґрунтів
змішувач рідин
дискретно представлена крива (ДПК)
супроводжуюча ламана лінія (СЛЛ)
кут суміжності
Issue Date: 2020
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Меліорація та водовикористання. Функціонування техніко-технологічних систем: матеріали ХІI-ої науково-практичної конференції (Мелітополь, 13 листопада 2020 р.);С. 36-40
Abstract: В роботі проаналізовано існуючі конструкції механічних змішувачів рідин, виявлені недоліки в існуючих конструкціях змішувачів. На підставі розрахункової схеми визначення координат точок згущення ДПК (рис.4) запропоновано алгоритм згущення ДПК на основі серединних перпендикулярів, який полягає в наступному: – розраховуються значення кутів суміжності – визначаються довжини ланок вихідної СЛЛ – знаходяться перевищення точок згущення над відповідними хордами – визначаються координати точок згущення.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12413
Appears in Collections:кафедра Технічної механіки та комп'ютерного проектування ім. професора В. М. Найдиша

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.