ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12259
Title: Обгрунтування параметрів культиваторів-розпушників для передпосівного обробітку грунту
Other Titles: Обоснование параметров культиваторов-рыхлителей для предпосевной обработки почвы
Ground of parameters of cultivators-scarifiers for preseed treatment of soil
Authors: Коломієць, Сергій Матвійович
Коломиец, Сергей Матвеевич
Kolomiiets, Serhii
Keywords: обробка грунту
культиватор-розпушувач
передпосівне пушення ґрунту
Issue Date: 2014
Series/Report no.: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка: наук. фах. видання;Вип. 145 : Технічний сервіс машин для рослинництва (С. 75-81)
Abstract: UK: У статті надано аналіз досліджень з питань передпосівного пушення ґрунту та наведені залежності для отримання оптимальних параметрів нових досконалих зразків машин, шляхом обґрунтування їх параметрів, що сприятиме підвищенню якості кришення ґрунту та зменшенню енергоємності процесу. RU: В статье дан анализ исследований по вопросам предпосевной обработки почвы и поданы зависимости для получения оптимальных параметров новых совершенных образцов машин, путем обоснования их параметров, что будет способствовать повышению качества крошения почвы и уменьшению энергоемкости процесса. EN: In the article the analysis of researches is given on questions of preseed treatment of soil and nadany dependence for the receipt of optimum parameters of new perfect standards of machines, by the ground of their parameters, that will be instrumental in upgrading krosheniya of soil and diminishing of power-hungryness of process.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12259
Appears in Collections:кафедра Технічної механіки та комп'ютерного проектування ім. професора В. М. Найдиша

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2127.pdf306,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.