ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12234
Title: Статистична звітність на підприємствах
Authors: Носаченко, І. М.
Ілляшенко, Катерина Володимирівна
Илляшенко, Екатерина Владимировна
Illiashenko, Kateryna
Keywords: статистика
статистична звітність
бухгалтерський облік
фінансові показники
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (м. Львів, 20 лютого 2020 р.): у 2 ч.;Ч. 2 (С. 177-180)
Abstract: З боку підприємств надання статистичних даних є додатковим тягарем і веде до збільшення витрат, що позначається на собівартості кінцевого продукту. Виникає необхідність зниження навантаження на обліковий персонал підприємств, пов'язаної зі складанням і наданням статистичної звітності. Для цього необхідно не тільки зменшити трудомісткість підготовки необхідної інформації, але й спростити механізми передачі інформації в статистичні органі. Швидкі зміни в методології бухгалтерського обліку, які пов’язані з приведенням його до міжнародних стандартів, та запровадження нових інформаційних технологій призвели до виникнення проблем складання та подання статистичної звітності, які все ще недостатньо досліджені.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12234
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf674,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.