ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12231
Title: Сучасні євроінтеграційні процеси у бухгалтерському обліку
Authors: Кравчук, А. В.
Ілляшенко, Катерина Володимирівна
Илляшенко, Екатерина Владимировна
Illiashenko, Kateryna
Keywords: євроінтеграція
інформаційна глобалізація
інформаційні технології
штрихового кодування «QR»
бухгалтерський облік
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (м. Львів, 20 лютого 2020 р.): у 2 ч.;Ч. 2 (С. 162-163)
Abstract: Економіка України на шляху до євроінтеграції зіштовхується з глобальними явищами, що проявляються у довгочасному процесі зміни інформаційних, економічних і соціально-політичних відносин. І головним чином, ця особливість пояснюється інформаційною глобалізацією.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12231
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf665,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.