ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11984
Title: Планування експериментальних досліджень теплових режимів роботи асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг
Other Titles: Планирование экспериментальних исследовний тепловых режимов работы асинхронных электродвигателей при несимметрии напряжений
Research of asynchronous motors’ work under tension asymmetry in transient conditions
Authors: Стьопін, Юрій Олексійович
Степин, Юрий Алексеевич
Stopin, Yurii
Попова, Ірина Олексіївна
Попова, Ирина Алексеевна
Popova, Iryna
Пєрова, Наталія Петрівна
Перова, Наталья Петровна
Pierova, Natalia
Keywords: несиметрія напруг
теплові процеси
асинхронні електродвигуни
електричні мережі
Issue Date: 2014
Series/Report no.: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;Вип. 153 (С. 114-116)
Abstract: UK: Робота присвячена дослідженню роботи асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг у сільськогосподарських електричних мережах. Приведена методика планування експерименту з досліджень теплових режимів електродвигунів в усталених режимах при несиметрії напруг. RU: Работа посвящена исследованию работы асинхронных электродвигателей при несимметрии напряжений в сельскохозяйственных электрических сетях. Приведена методика планирования эксперимента по исследованию теплових режимов электродвигателей в установившихся режимах при несимметрии напряжений. EN: The given paper researches the work of asynchronous motors under tension asymmetry in agricultural electrical system. The paper planmethodik of the experiment on thermal condition research of motors in steadystate conditions under tension asymmetry.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11984
Appears in Collections:кафедра Електротехнології і теплові процеси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf813,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.