ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11922
Title: Точні інженерні науки, як основа вивчення і засвоєння знань для фахівців з геодезії і землеустрою
Authors: Коломієць, Сергій Матвійович
Коломиец, Сергей Матвеевич
Kolomiiets, Serhii
Леженкін, Іван Олександрович
Леженкин, Иван Александрович
Lezhenkin, Ivan
Keywords: геодезія
точні науки
вища геодезія
земна поверхня
розміри і форма Землі
кривизна Землі
фігура Землі
планові державні геодезичні мережі
geodesy
planned state geodesic networks
higher geodesy
exact sciences
earthly surface
sizes and form of Earth
curvature of Earth
figure of Earth
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Матеріали ХІ-ої науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання. Технології та еколого-економічні рішення в сучасних умовах господарювання»;(С. 57-63)
Abstract: UK: Розглянуто вплив точних інженерних наук на вивчення і засвоєння знань для фахівців з геодезії і землеустрою на ґрунті методик точних наук, що дозволяє вирішувати наукові і практичні завдання, які стоять перед державою. Для вивчення і засвоєння геодезії необхідні точні виміри різних параметрів і величин характеристик Землі. При цьому застосовуються методики, які використовують-ся в математиці, фізиці, астрономії. Дослідницькі методики точних наук дозволяють отримувати точні кількісні характеристики поверхні Землі, враховувати вертикальні і горизонтальні тектонічні рухи материків, наслідки сейсмічної активності і діяльності людини. EN: Influence of exact engineerings sciences is considered on a study and mastering of knowledges for specialists on a geodesy and organization of the use of land on soil of methods of exact sciences, that allows to decide scientific and practical tasks which stand before the state. For a study and mastering of geodesy the exact measurings of different parameters and sizes of descriptions of Earth are needed. Methods, which are used in mathematics, physics, astronomy, are thus used. The research methods of exact sciences allow to get exact quantitative descriptions of terrene, take into account vertical and horizontal tectonic motions of mainlands, consequences of seismic activity and activity of man.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11922
Appears in Collections:кафедра Технічної механіки та комп'ютерного проектування ім. професора В. М. Найдиша

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали конф. МЕЛІОРАЦІЯ 08.07.2020-57-63.pdf328,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.