ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11671
Title: Удосконалення організації бухгалтерського обліку з використанням автоматизованого робочого місця
Authors: Єльцова, Ю. Ю.
Кучеркова, Світлана Олександрівна
Кучеркова, Светлана Александровна
Kucherkova, Svitlana
Keywords: бухгалтерський облік
автоматизоване робоче місце
організація обдіку
професійні АРМ
АРМ бухгалтера
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.);Ч. 2 (С. 256-259)
Abstract: Бухгалтерський облік – важливий елемент економічної системи без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Він є одним з головних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і їх об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Однак, лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства, яка аналізується при прийнятті оперативних, управлніських та стратегічних рішень.Тому неналежна якість облікових даних може призвести до невірних висновків. Крім того, бухгалтерська інформація забезпечує контроль збереження активів підприємства, господарської діяльністі, у зв’язку з чим є важливим засобом зміцнення фінансового стану підприємства.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11671
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf1,19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.