ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11646
Title: Енергетична безпека на макро- та мегарівні у ракурсі теорії синергетики
Authors: Почерніна, Наталя Вікторівна
Почернина, Наталья Викторовна
Pochernina, Natalia
Keywords: енергетична безпека
теорія енергетики
синергійні властивості
енергетична система
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації: колективна монографія;(С. 125-142)
Abstract: Дослідження присвячено аналізу енергетичної безпеки на засадах теорії синергетики. Узагальнено основні науково-теоретичні підходи до визначення енергетичної безпеки. Виявлено, що енергетична безпека є системним поняттям, що включає технічний, екологічний, економічний, соціальний, інституційний складники тощо. Застосовано понятійний апарат теорії синергетики до характеристики енергетичної безпеки. Виходячи із синергійних властивостей енергетичної системи (відкритість, нерівноважність, нелінійність), акцентовано увагу на потребі узгодженості цілей та механізмів реалізації різних напрямів державного регулювання макро- та мегарівня з метою реалізації їх кумулятивного ефекту в енергетичному секторі. Розкрито авторське бачення застосування голістичного підходу до обґрунтування пріоритетів реалізації енергетичної політики. Наведено методику розрахунку індексів використання енергетичного потенціалу на регіональному рівні.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11646
Appears in Collections:Монографії

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.