Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11623
Title: Рекреаційні аспекти ореанізації анімаційної діяльності в сільському туризмі
Other Titles: Рекреационные аспекты организации анимационной деятельности в сельском туризме
Recreational aspects of organization of animation activity in rural tourism
Authors: Кальченко, Сергій Володимирович
Кальченко, Сергей Владимирович
Kalchenko, Serhii
Демко, Валентина Сергіївна
Демко, Валентина Сергеевна
Demko, Valentyna
Грибова, Діана Вікторівна
Грибова, Диана Викторовна
Hrybova, Diana
Keywords: рекреаційна діяльність;анімаційна діяльність;зелений туризм;селянські господарства;етнотуризм;агротуризм;рекреационная деятельность;анимационная деятельность;зелений туризм;крестьянские хозяйства;этнотуризм;гесгеаііопаі асііуііу
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Вісник Одеського національного університету: серія економіка;Т. 24, вип. 4(77) (С. 94-97)
Abstract: UK: У статті висвітлено теоретичні та методологічні засади здійснення туристичної діяльності в системі селянських господарств. Обґрунтовано базовий характер анімаційно-рекреаційної складової частини для цього галузевого напряму. Доведено необхідність оптимізації класифікаційної системи у сфері сільського туризму. Запропоновано категорії «етнографічний туризм», «спортивний туризм» та «екологічний туризм» як різновиди сільського туризму. Сформульовано базові принципи здійснення туристичної діяльності. Визначено напрями організації рекреаційної та анімаційної діяльності в комплексі «зелена садиба». Обґрунтовано перспективність цього напряму функціонування селянських господарств за умов активної інтеграції в регіональну систему соціально-економічних відносин та налагодження взаємовигідного співробітництва з іншими представниками сільської громади. RU: В статье освещены теоретические и методологические основы осуществления туристической деятельности в системе крестьянских хозяйств. Обоснован базовый характер анимационно-рекреационной составляющей для этого отраслевого направления. Доказана необходимость оптимизации классификационной системы в сфере сельского туризма. Предложены категории «этнографический туризм», «спортивный туризм» и «экологический туризм» в качестве разновидностей сельского туризма. Сформулированы базовые принципы осуществления туристической деятельности. Определены направления организации рекреационной и анимационной деятельности в комплексе «зеленая усадьба». Обоснована перспективность этого направления функционирования крестьянских хозяйств в условиях активной интеграции в региональную систему социально-экономических отношений и налаживания взаимовыгодного сотрудничества с другими представителями сельской общины.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11623
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Демко ВС - visn_econom_24_4(77).pdf152.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.