ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11574
Title: Публічне адміністрування: методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування»
Authors: Вороніна, Юлія Євгенівна
Воронина, Юлия Евгеньевна
Voronina, Yuliia
Keywords: публічне адміністрування
методичні вказівки
курсова робота
Issue Date: 2020
Publisher: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Series/Report no.: 19 с.;
Abstract: Курсова робота виконується здобувачами вищої освіти на завершальному етапі вивченні дисципліни і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при вирішення конкретних економічних, соціальних та виробничих завдань. Вона покликана показати, як здобувач вищої освіти володіє методикою і технікою проведення самостійного дослідження, наскільки він уміє аналізувати, узагальнювати і формулювати висновки із результатів дослідження, працювати з інформаційними та літературними джерелами.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11574
Appears in Collections:Навчально-методичні вказівки

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.