Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11516
Title: Iсторiя та культура України: конспект лекцiй для здобувачiв СВО «Бакалавр» заочної форми навчання rалузi знань 07 «Управлiння та адмiнiстрування»
Authors: Михайлов, Володимир Вікторович
Михайлов, Владимир Викторович
Mykhailov, Volodymyr
Keywords: лекції;історія України;культура України
Issue Date: 2020
Publisher: Мелiтополь: ФО-П Однорог Т. В.
Series/Report no.: 142 с.;
Abstract: У конспектi лекцiй на основi сучасних пiдходiв пiзнання мину лоrо , стислою й доступною мовою розглядаються найважливiшi вiхи i подiї української icтopiї та культури з давнiх часiв до сьогодення. До кожного роздiлу подано список лiтератури та контрольних запитань. Для студентiв СВО «Бакалавр» заочної форми навчання галузi знань 07 «Управлiння та адмiнiстрування», а також ycix , хто цiкавиться вiтчизняною iсторiєю.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11516
Appears in Collections:Конспекти лекцій

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.