ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11470
Title: Урожайність вишні залежно від кліматичних умов років вирощування
Other Titles: Урожайность вишни в зависимости от климатических условий лет выращивания
Cherry yield depending on the climatic conditions of the cultivation years
Authors: Іванова, Ірина Євгенівна
Иванова, Ирина Евгеньевна
Ivanova, Iryna
Сердюк, Марина Єгорівна
Сердюк, Марина Егоровна
Serdyuk, Maryna
Малкіна, Віра Михайлівна
Малкина, Вера Михайловна
Malkina, Vira
Шкіндер-Барміна, Анна Миколаївна
Шкиндер-Бармина, Анна Николаевна
Shkinder-Barmina, Anna
Кривонос, Ірина Анатоліївна
Кривонос, Ирина Анатольевна
Kryvonos, Iryna
Keywords: врожайність;вишня;погодні фактори;багатофакторна модель;температура;опади;вологість повітря;урожайность;вишня;погодные факторы;многофакторная модель;осадки;влажность воздуха;yield;cherry;weather factors;multifactorial model;temperature;precipitation;humidity
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Вісник аграрної науки Причорномор’я;Вип. 4 (404) (С. 38-50)
Abstract: UK: У ході досліджень в результаті комплексного використання методів математичної статистики були проаналізовані 20 парних кореляційних залежностей на етапах: вегетаційний період, цвітіння, дозрівання плодів і в період знімання врожаю. Визначено вплив десяти погодних факторів на показники урожайності вишні за період 2007-2019 роки. Розрахована модель врожайності вишні під впливом абіотичних погодних факторів вигляд: Y = 4,040-0,634X2 + 0,054X4 + 0,3281X6 + 0,670X7-1,122X8-0,755X9-0,392X10. Розробка останньої дала можливість спрогнозувати врожайність вишні залежно від впливу стресових факторів навколишнього середовища. RU: В ходе исследований в результате комплексного использования методов математической статистики были проанализированы 20 парных кореляционных зависимостей на этапах: вегетационный период, цветение, созревание плодов и в период съема урожая. У десяти определено влияние 10 погодных факторов на урожайность вишни за период 2007-2019 гг. Модель урожайности вишни под влиянием абиотических погодных факторов разработанная нами, имеет следующий вид: Y=4,040-0,634X2+0,054X4+0,3281X6+0,670X7-1,122X8-0,755X9-0,392X10. Данная модель позволяет спрогнозировать урожайность вишни в зависимости от влияния стрессовых факторов погодных условий. EN: During the research as a result of the complex use of mathematical statistics methods, 20 paired correlation dependencies were analyzed at the stages: vegetation period, flowering, fruit ripening and during harvesting. Ten weather factors have determined their impact on cherry yield for the period 2007-2019. The calculated cherry yield model under the influence of abiotic weather factors has the following form: Y=4,040-0,634X2+0,054X4+0,3281X6+0,670X7-1,122X8-0,755X9-0,392X10 The development of the latter made it possible to predict the cherry yield depending on the influence of stressful environmental factors.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11470
DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-5
Appears in Collections:кафедра Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванова_Кривонос_Причорноморьє_4_2019.pdf657.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.