Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11466
Title: Formation of flavoring qualities of sweet cherry fruits under the influence of weather factors
Other Titles: Формування смакових якостей плодів черешні під впливом погодних чинників
Authors: Ivanova, Iryna
Іванова, Ірина Євгенівна
Иванова, Ирина Евгеньевна
Serdyuk, Maryna
Сердюк, Марина Єгорівна
Сердюк, Марина Егоровна
Kryvonos, Iryna
Кривонос, Ірина Анатоліївна
Кривонос, Ирина Анатольевна
Yeremenko, Oksana
Єременко, Оксана Анатоліївна
Еременко, Оксана Анатольевна
Тymoshuk, T.
Keywords: sugars;titratable acids;pomological variety;fruits ripening periods;variability;sugar-acid index;цукри;титровані кислоти;помологічний сорт;терміни достигання плодів;варіабельніст;цукрово-кислотний індекс
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Scientific Horizons;№ 04 (89) (P. 72–81)
Abstract: EN: The flavouring qualities of fruit raw materials are of major importance in selecting varieties for wide industrial use. The influence of weather conditions on the accumulation of sugar and fruits titrated acid has increased. The purpose of our research was to scientifically substantiate the effect of stress weather factors and varietal characteristics on the process of forming the taste of sweet cherry fruits within the years 2008–2019. 33 varieties of three sweet cherry fruits ripening periods, which were grown under the conditions of horticultural farms of Melitopol district of Zaporizhzhia region, were selected for this study. It is established that the content of sugars and their variability of formation of the most promising from the technological point of view were the varieties Zabuta (12.47 %), Dachnytsia (15,60 %), Krupnoplidna (14.35 %). Low and average variability by studies years of the selected varieties (Vp=8.6–13.3 %) was determined. Against the background of the general high variability of all groups of varieties by the titrated acids content (Vp=19,7–20,0 %). Fruits with maximum titrated acid values were isolated Valerii Chkalov, Dilema, Udivitelna (0.53–1.00). The overall high variability of all groups of varieties by the titrated acids content was noted (Vp=20.7–24.3 %). The optimal parameters of the sugar-acid index are determined in 31 varieties of three sweet cherry fruits ripening periods, with a range of index in the interval of 16.9–28.5 relative units. It has been proved that for all groups of varieties, irrespective of the ripening periods, the weather conditions of the research years had a dominant influence on the formation of the sugar and titratable acid content. In view of the two factor analysis results of variance, it is advisable to predict the sugars and titrated acids content in sweet cherry fruits by the average values for a particular group of varieties, and not separately for each pomological variety. UK: Смакові якості плодової сировини мають вирішальне значення під час відбору сортів черешні для промислового використання. Накопичення цукрів та органічних кислот у плодах черешні залежить від сорту та погодних умов. У зв’язку з цим, метою наших досліджень було наукове обґрунтування частки впливу стресових погодних факторів та сортових особливостей на процес формування смакових якостей плодів черешні впродовж 2008–2019 років. Для дослідження були обрані плоди черешні 33 сортів трьох термінів достигання, що були вирощені в умовах садівничих господарств Мелітопольського району Запорізької області. Встановлено, що за вмістом цукрів та варіативністю їх формування найбільш перспективними, з технологічної точки зору, були сорти Забута (12,47 %), Дачниця (15,60 %), Крупноплідна (14,35 %). Визначена низька та середня варіативність за роками досліджень виділених сортів (Vр=8,6 %–13,0 %). На фоні загальної високої варіативності всіх груп сортів за вмістом титрованих кислот (Vр=19,7–20,0 %) було виділено плоди з максимальними показниками титрованих кислот Валерій Чкалов, Ділема, Удівітельна (0,53–1,00). Відзначена загальна висока варіативність всіх груп сортів за вмістом титрованих кислот (Vр=20,7–24,3 %). Оптимальні параметри цукрово-кислотного індексу визначено у 31 сорту черешні всіх строків достигання з діапазоном показника в інтервалі 16,9– 28,5 відносних одиниць. Доведено, що впродовж періоду досліджень домінуючий вплив на формування фонду цукрів та титрованих кислот для всіх груп сортів, незалежно від терміну достигання, виявляли погодні умови. З погляду на отримані результати двофакторного дисперсійного аналізу, прогнозувати вміст цукрів та титрованих кислот у плодах черешні доцільно за середніми значеннями для певної групи сортів, а не окремо для кожного помологічного сорту.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11466
Appears in Collections:кафедра Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванова_Кривонос_Єременко_2020_Горизонти.pdf529.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.