ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11390
Title: Вирішення прикладних задач у сфері управління продуктивністю праці в системі якості життя
Authors: Ярчук, Ангеліна Володимирівна
Ярчук, Ангелина Владимировна
Yarchuk, Anhelina
Keywords: управління
когнітивний аналіз
когнітивне моделювання
когнітивна система
статистичний аналіз
продуктивність праці
управлінські рішення
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (Дніпро, 28-29 травня 2020 р.);Т. 2 (С. 597-599)
Ways of science development in modern crisis conditions: abstracts of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference (Dnipro, May 28-29, 2020);T. 2 (P. 597-599)
WayScience;
Abstract: На основі висновку щодо необхідності підвищення якості життя населення розроблено механізм управління якістю життя, який включає відповідні етапи побудови управління якістю життя (розробка нормативів якісного життя; оптимальна модель якісного життя; розробка системи управління якістю життя); відповідні підходи до підвищення якості життя (аспектний, комплексний, системний); об’єкти та суб’єкти управління, складові системи якості життя та механізм управління якістю життя населення, що підтверджує доцільність застосування запропонованої методики оцінки системи, яка може бути покладена в основу обґрунтування необхідних управлінських рішень, спрямованих на зростання якості життя населення.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11390
Appears in Collections:кафедра Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom.-2-28.05.2020-29.05.2020-597-599.pdf629,19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.