ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11388
Title: Проблеми проведення моніторингу регіонального ринку праці
Authors: Синяєва, Людмила Василівна
Синяева, Людмила Васильевна
Syniaieva, Liudmyla
Keywords: реформування економіки
моніторинг ринку праці
ринок праці
кореляційно-регресійний аналіз
абстрактно-логічний аналіз
діалектичний аналіз
монографічний аналіз
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (Дніпро, 28-29 травня 2020 р.);Т. 2 (С. 335-337)
Ways of science development in modern crisis conditions: abstracts of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference (Dnipro, May 28-29, 2020);T. 2 (P. 335-337)
WayScience;
Abstract: Практична значущість комплексного моніторингу ринку праці доводить, що для одержання науково-прикладних результатів варто витрачати певні кошти місцевого бюджету, тому, що економічний та соціальний ефект від впровадження результатів проекту перевищить витрати; моніторинг дозволить визначити та обґрунтувати використання очікуваних результатів у конкретних галузях, володіти вірогідною та актуальною інформацією по ринку праці; розробити комплексну систему з мотивації та матеріального заохочення співробітників підприємств з метою зниження плинності кадрів.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11388
Appears in Collections:кафедра Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom.-2-28.05.2020-29.05.2020-335-337.pdf627,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.