ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11384
Title: Особливості міжнародної торгівлі товарами у сучасних умовах
Authors: Попова, Тетяна Вікторівна
Попова, Татьяна Викторовна
Popova, Tetiana
Keywords: міжнародна торгівля
міжнародна торгівля
експорт
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (Дніпро, 28-29 травня 2020 р.);Т. 2 (С. 213-214)
Ways of science development in modern crisis conditions: abstracts of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference (Dnipro, May 28-29, 2020);T. 2 (P. 213-214)
WayScience;
Abstract: Міжнародна торгівля є найбільш розвиненою і поширеною формою міжнародних економічних відносин. Вона займає основне місце серед сучасних зовнішньополітичних інтересів і проблем країн світу. Діагностика основних показників міжнародної торгівлі, аналіз динаміки розвитку і сучасної структури є важливими елементами для визначення зовнішньої політики держави, його програм розвитку, отже, здійснення досліджень у даному напрямку є актуальним. Метою дослідження є аналіз стану міжнародної торгівлі товарами України та надання рекомендацій щодо його стабілізації.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11384
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom.-2-28.05.2020-29.05.2020-213-214.pdf619,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.