ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11253
Title: Сутність та науково-методичні підходи до формування ефективної амортизаційної політики підприємства
Authors: Карман, Тетяна Вікторівна
Карман, Татьяна Викторовна
Karman, Tetiana
Keywords: капітал;амортизаційна політика;поняття «амортизація»;прибуток
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування;(С. 101-109)
Abstract: В умовах сучасних трансформацій та кризив економіці України особливої актуальності та важливості набувають питання визначення економічної сутності та шляхів вирішення проблем формування амортизаційної політики. Низька ділова активність господарюючих суб’єктів та скорочення сектору підприємництва зумовлене падінням обсягів виробництва продукції та збільшенням витрат на її виробництво в усіх галузях народного господарства. Це, в свою черг, змушує суб’єкти господарювання шукати нові альтернативні шляхи фінансування, одним з яких є використання коштів фонду відтворення основного капіталу.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11253
Appears in Collections:Монографії
Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf338,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.