Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11154
Title: Надійність інтегрованої звітності
Other Titles: The reliability of integrated reporting
Authors: Сокіл, Олег Григорійович
Сокол, Олег Григорьевич
Sokil, Oleh
Keywords: облік соціальної відповідальності;інтегрована звітність;валідація;верифікація;social responsibility accounting;integrated reporting;validation;verification
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Збірник наукових праць Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 2 (40) (С. 215-221)
Abstract: В даній статті представлені висновки з аналізу надійності інтегрованої звітності в світлі стратегічної та інформаційної парадигми бухгалтерського обліку. Дослідження демонструє надійність в світлі міжнародних стандартів, які стандартизують інтегровану звітність, відповідно до якої існує необхідність в підвищенні довіри. В якості ключової форми підвищення надійності інтегрованої звітності автор вказує на внутрішню і зовнішню перевірку фінансових даних і їх розкриття, які засновані на звіті про управління, пов'язаному з відповідальністю підприємства. Мета дослідження була досягнута шляхом використання відповідних методів дослідження, включаючи, зокрема, критичний аналіз наукової літератури і метод аналогій. Дослідження носить аксіоматичний характер і ґрунтується на припущеннях фундаментальної теорії інституту бухгалтерського обліку. This paper presents the conclusions from analyzing the reliability of integrated reporting in the light of the strategic and information-related paradigm of accounting. The study demonstrates the reliability in the light of international standards that standardize integrated reporting, according to which there is a need for the improvement of credibility. As a key form of improving the reliability of integrated reporting the author indicates an internal and external verification of financial data and non-financial disclosure, both based on accountability account related to a company’s responsibility. The purpose of the study was achieved by employing pertinent research methods, including in particular a critical analysis of scholarly literature and the method of analogy. The study is axiomatic in nature, based on fundamental accounting theory assumptions.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11154
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf553.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.