ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11134
Title: Розвиток «SOFT SKILLS» у студентів – конкуренція на ринку праці
Authors: Дьоміна, Наталя Анатоліївна
Демина, Наталья Анатольевна
Domina, Natalia
Назарова, Ольга Петрівна
Назарова, Ольга Петровна
Nazarova, Olha
Keywords: soft skills;«м’які» навички;компетенції;уміння;навички;знання;розвиток;випускники;ринок праці;competencies;skills;knowledge;development;graduates;labor market
Issue Date: 27-May-2020
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції;С. 372-375
Abstract: UK: У світі, який стрімко розвивається дуже важливим є залишатися компетентною людиною. Професійне зростання безпосередньо залежить від компетенцій, які сформувалися у потенційного працівника за час навчання в освітніх закладах. Дана стаття розглядає складові soft skills, актуальність здобуття студентами soft skills. Розвиток soft skills в процесі навчання доповнює професійну підготовку універсалізмом, що дозволяє особистості швидко і успішно адаптуватися і досягати успіху на ринку праці. EN: Very important to remain a competent personIn a rapidly evolving world. Professional growth directly depends on the competencies that have formed in a potential employee during his studies in educational institutions. The components of soft skills, the relevance of students’ acquisition of soft skills considers in this article . The development of soft skills in the learning process complements the training with universalism, which allows individuals to quickly and successfully adapt and succeed in the labor market.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11134
Appears in Collections:Кафедра Вища математика та фізика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. Назарова Демина.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.