ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11110
Title: Застосування моделювання квантових систем у лабораторному практикумі з фізики
Authors: Морозов, Микола Вікторович
Морозов, Николай Викторович
Morozov, Mykola
Рожкова, Олена Павлівна
Рожкова, Елена Павловна
Rozhkova, Olena
Онищенко, Галина Олександрівна
Онищенко, Галина Александровна
Onischenko, Нalina
Keywords: математичне комп’ютерне моделювання;квантова потенціальна яма;рівняння Шредінгера;власні значення енергії;mathematical computer modeling;quantum potential well;Schrödinger equations;eigenvalues of energy
Issue Date: 27-May-2020
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції;С. 212-216
Abstract: UK: Розглянуто застосування математичного комп’ютерного моделювання для організації та забезпечення лабораторного практикуму з фізики. Різноманітні квантові точки (QD) знаходять все більш широке застосування в електротехніці та оптоелектроніці. Наприклад, сонячні батареї, відео монітори, лазери, приймачі-антени, підсилювачі та інші прилади. Тому розробка та дослідження математичних комп’ютерних моделей є актуальною задачею. Досліджується стан електрона в одновимірній потенціальній ямі зі стінками кінцевої висоти. Використовується стаціонарне рівняння Шредінгера для хвильової функції електрона та визначення власних значень енергії. Застосовуються численні методи рішення рівняння Шредінгера та побудови графіків залежності густини ймовірності знаходження електрона у заданій області квантовій точці. EN: The application of mathematical computer modeling for the organization and provision of laboratory workshops in physics is considered. Variousquantum dots (QDs) are increasingly used in electrical engineering and optoelectronics. For example, solar panels, video monitors, lasers, antenna receivers, amplifiers and other devices. Therefore, the development and research of mathematical computer models is an urgent task. The state of an electron in a one-dimensional potential well with walls of finite height is investigated. The stationary Schrödinger equation is used for the electron wave function and to determine the eigenvalues of energy. Numerous methods are used to solve the Schrödinger equation and plot the probability density of the electron in a given region of the quantum dot.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11110
Appears in Collections:Кафедра Вища математика та фізика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. Морозов, Рожкова, Онищенко.pdf1,27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.