ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10927
Title: Підвищення енергоефективності сільськогосподарських підприємств тваринницького напрямку
Authors: Болтянська, Наталя Іванівна
Болтянская, Наталья Ивановна
Boltianska, Natalia
Keywords: енергоефективність
энергоресурсосберігаючі технології
тваринництво
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід : матеріали І Міжнар. наук.- практ. конф. (Полтава, 20 травня 2020);(С. 176-178)
Abstract: Сільське господарство має розвиватися інтенсивніше, використовуючи інноваційні энергоресурсосберігаючі технології, а цей процес нерозривно пов'язаний зі збільшенням споживання енергії: на сьогоднішній день приріст продукції на 1 % тягне за собою збільшення витрат енергоресурсів на 2–3 %.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10927
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.