ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10876
Title: Іноземна мова (англійська): метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання
Authors: Коваль, Ольга Юріївна
Коваль, Ольга Юрьевна
Koval, Olha
Keywords: іноземна мова
англійська мова
самостіна робота
Issue Date: 2020
Series/Report no.: 37 с.;
Abstract: Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентом знань. Самостійна робота студентів є основним засобом опанування навчального матеріалу у позааудиторний час. Мета самостійної роботи студентів – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10876
Appears in Collections:Навчально-методичні вказівки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. вказівки з самост.роботи_Коваль.pdf231,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.