Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10732
Title: Звіт про науково-дослідну роботу науково-методичні основи регулювання соціальноекономічного розвитку регіону. Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансовоінвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання (проміжний)
Authors: Трусова, Наталя Вікторівна
Трусова, Наталья Викторовна
Trusova, Natalia
Сокіл, Олег Григорійович
Сокол, Олег Григорьевич
Sokil, Oleh
Трачова, Дар'я Миколаївна
Трачева, Дарья Николаевна
Trachova, Daria
Безверхня, Юлія Вікторівна
Безверхняя, Юлия Викторовна
Bezverkhnya, Yuliia
Воронянська, Олена Владиленівна
Воронянская, Елена Владиленовна
Voronianska, Olena
Голуб, Наталя Олександрівна
Голуб, Наталья Александровна
Holub, Natalia
Демчук, Олена Миколаївна
Демчук, Елена Николаевна
Demchuk, Оlena
Ілляшенко, Катерина Володимирівна
Илляшенко, Екатерина Владимировна
Illiashenko, Kateryna
Костякова, Анна Анатоліївна
Костякова, Анна Анатолиевна
Kostyakova, Anna
Кучеркова, Світлана Олександрівна
Кучеркова, Светлана Александровна
Kucherkova, Svitlana
Левченко, Ольга Петрівна
Левченко, Ольга Петровна
Levchenko, Olha
Прус, Юрій Олександрович
Прус, Юрий Александрович
Prus, Yurii
Сахно, Людмила Анатоліївна
Сахно, Людмила Анатольевна
Sakhno, Liudmyla
Keywords: сільськогосподарскі підприємства;сталий розвиток аграрного сектора;екологічні ризики
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: 50 с.
Abstract: Метою роботи є розроблення теоретико-методологічних положень й рекомендацій щодо організації обліково-аналітичного забезпечення та реалізації економічних механізмів розвитку сільськогосподарських підприємств на засадах фінансово-управлінського обліку, звітності та оподаткування, науково-методологічних підходів до формування та організації обліковоаналітичного забезпечення для формування амортизаційної політики й здійснення аудиту фінансово-господарської діяльності аграрних підприємств з метою імплементації стандартів та нормативів в Україні, вдосконалення методологічних підходів та обґрунтування науково-методичних рекомендацій щодо формування потенціалу стабільного розвитку суб’єктів господарювання, обумовленого циклом фінансово-інвестиційного забезпечення на підставі вибору модельної конструкції сукупних витрат й результатів операційної, фінансової, інвестиційної діяльності інтегрованих структур бізнес-партнерства.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10732
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Звіт НТП каф. Облік і оподаткування 2019.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.