ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10632
Title: Роль електронного журналу в підвищенні якості навчального процесу та мотивації студентів
Other Titles: Role of electronic magazine in upgrading of educational o the process and motivations of students
Authors: Саньков, Сергій Михайлович
Саньков, Сергей Михайлович
Sankov, Serhii
Дядя, Віктор Михайлович
Дядя, Виктор Михайлович
Diadia, Viktor
Keywords: освіта;журнал успішності;контроль знань;навчальний процес;студент;куратор;education;magazine of success;control of knowledge;educational process;student;counsel
Issue Date: 2020
Publisher: ТДАТУ імені Дмитра Моторного
Series/Report no.: Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць;Вип. 23 (С. 341-347)
Abstract: UK: У статті висвітлено результати аналізу можливості використання розробленого й упровадженого електронного журналу обліку успішності студентів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного як дієвого інструмента удосконалення навчально-виховного процесу, що дозволяє більш ефективно використовувати робочий час науково-педагогічного складу, підвищувати об’єктивність оцінювання, своєчасно виявляти навчальні проблеми, прогнозувати та корегувати подальшу навчальну діяльність студентів, здійснювати мотивацію їхньої роботи на заняттях. EN: The article presents the results of the analysis of the possibility of using the developed and implemented electronic journal of accounting of students' success in Tavrida State Agrotechnological University Dmitry Motorny as an effective tool for improving the educational process, which allows more efficient use of working hours of scientific and pedagogical staff, increase the objectivity of assessment, timely identify educational problems, predict and adjust further educational activities of students, to motivate their work.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10632
Appears in Collections:кафедра Сільськогосподарські машини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник статей 2020 8.04-342-348.pdf569.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.