ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10597
Title: Впровадження дуальної професійної освіти для підготовки конкурентоспроможних фахівців з енергетики
Other Titles: Implementation of dual professional education for preparing competitors energy professionals
Authors: Попова, Ірина Олексіївна
Попова, Ирина Алексеевна
Popova, Iryna
Квітка, Сергій Олексійович
Квитка, Сергей Алексеевич
Kvitka, Serhii
Keywords: вища професійна освіта;дуальний спосіб навчання;робочі місця;ринок праці;конкурентоспроможність;higher professional education;dual method of studies;workplaces;labour-market
Issue Date: 2020
Publisher: ТДАТУ імені Дмитра Моторного
Series/Report no.: Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць;Вип. 23 (С. 237-242)
Abstract: UK: У статті розглянуті питання підняття конкурентоспроможності фахівців з енергетики шляхом впровадження дуальної освіти.. Для набуття компетенцій майбутніх фахівців з енергетики необхідне поєднання навчання і роботу за фахом для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Впровадження дуальної освіти потребує змін в навчальному процесі, використання інноваційних комп’ютерних технологій в педагогічній діяльності, співпраці з провідними підприємствами галузі. EN: The article deals with the issues of raising the competitiveness of energy professionals through the introduction of dual education. The acquisition of competencies of future energy professionals requires a combination of training and professional work to increase their competitiveness in the labor market. The introduction of dual education requires changes in the educational process, the use of innovative computer technologies in teaching, cooperation with leading enterprises in the industry.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10597
Appears in Collections:кафедра Електротехніка і електромеханіка ім. проф. В.В. Овчарова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник статей 2020 8.04-238-243.pdf440.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.