ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10560
Title: Методика організації і проведення самостійної та науково дослідної роботи студентів
Other Titles: Мethodology of organization and conduct of independent and students research
Authors: Журавель, Дмитро Павлович
Журавель, Дмитрий Павлович
Zhuravel, Dmytro
Бондар, Андрій Миколайович
Бондарь, Андрей Николаевич
Bondar, Andrii
Новик, Олексій Юлійович
Новик, Алексей Юльевич
Novyk, Oleksii
Keywords: самостійна робота;навчальний процес;розумова діяльність;наукові дослідження;організація навчальної діяльності;independent work;educational process;mental activity;scientific researches;organization of educational activity
Issue Date: 2020
Publisher: ТДАТУ імені Дмитра Моторного
Series/Report no.: Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць;Вип. 23 (С. 185-191)
Abstract: UK: У статті розглянуто види організації самостійної роботи студентів. Визначено, що самостійна робота студентів є дуже широким поняттям, у тлумаченні якого сформувалися різні підходи, що і зумовлено відмінностями в розумінні суті цього явища. Проаналізовано дослідження сучасного стану системи адміністрування у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації в Україні та порівняно її із зарубіжними країнами і поставлені відповідні завдання. EN: In the article the types of organization of independent work of students are considered. It is determined that students' independent work is a very broad concept, in which different approaches have been formed, which is caused by differences in the understanding of the essence of this phenomenon. The analysis of the current state of the administration system in higher educational establishments of 3-4 levels of accreditation in Ukraine and in comparison with foreign countries is analyzed and the corresponding tasks are set.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10560
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник статей 2020 8.04-186-192.pdf555.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.