ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10416
Title: Формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін управлінського циклу
Other Titles: The formation of digital competences in the process of teaching disciplines of the management cycle
Authors: Воронкова, В. Г.
Олексенко, Роман Іванович
Олексенко, Роман Иванович
Oleksenko, Roman
Нікітенко, В. О.
Keywords: цифрові компетентності
управлінські дисципліни
знання та вміння
digital competencies
management disciplines
knowledge and skills
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;№ 24 (С. 73-81)
Abstract: UK: В статті представлено нові умови формування цифрових компетентностей у цифровому суспільстві, що приводять до забезпечення якості освіти у процесі викладання управлінських дисциплін. Для цього студенти повинні оволодіти сукупністю інноваційних знань та передових управлінських технологій та виявити компетентності, що відповідають цифровій добі. EN: The article presents new conditions for the formation of digital competences in the digital society, which lead to quality assurance in the teaching of management disciplines. To do this, students need to master a set of innovative knowledge and advanced management technologies and demonstrate competencies that are relevant to the digital age.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10416
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.