ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10400
Title: Впровадження моделі системи управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі
Other Titles: Implementation of the model of governing legal education of students in general education
Authors: Горбова, Наталя Аркадіївна
Горбова, Наталья Аркадьевна
Horbova, Natalia
Нестеренко, Олена Миколаївна
Нестеренко, Елена Николаевна
Nesterenko, Olena
Вороніна, Юлія Євгенівна
Воронина, Юлия Евгеньевна
Voronina, Yuliia
Застрожнікова, Ірина Володимирівна
Застрожникова, Ирина Владимировна
Zastrozhnikova, Iryna
Єфіменко, Людмила Миколаївна
Ефименко, Людмила Николаевна
Yefimenko, Liudmyla
Keywords: правова освіта
культура управління правовою освітою учнів
заклад загальної середньої освіти
правова освіта
legal education
culture of management of legal education of students
general secondary education institution
legal education
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;№ 24 (С. 253-260)
Abstract: UK: В роботі на основі аналізу літератури з теми дослідження здійснено термінологічний аналіз понять дослідження; окреслено впровадження компетентнісного підходу в правову освіту учнів. Визначено зміст управління правовою освітою учнів; розроблені методичні рекомендації щодо впровадження моделі системи управління правовою освітою учнів у закладі загальної середньої освіти. EN: In the work on the basis of the analysis of the literature on the topic of research, a terminological analysis of the concepts of the research is made; the introduction of a competent approach to the legal education of students is outlined. Content of management of legal education of pupils is determined; methodological recommendations for the introduction of a model of legal education management system for students in general secondary education have been developed.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10400
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.