ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10384
Title: Особливості практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
Other Titles: Peculiarities of practical training of higher education applicants in the specialty 193 «Surveying and Land Management»
Authors: Іванова, Ірина Євгенівна
Иванова, Ирина Евгеньевна
Ivanova, Iryna
Тараненко, Галина Григорівна
Тараненко, Галина Григорьевна
Taranenko, Halyna
Чебанова, Юлія Василівна
Чебанова, Юлия Васильевна
Chebanova, Yuliia
Шлєіна, Людмила Іванівна
Шлеина, Людмила Ивановна
Shlieina, Liudmyla
Keywords: навчальна практика;виробнича практика;професійні компетентності;зовнішні стейкхолдери;educational practice;industrial practice;professional competences;external stakeholders
Issue Date: 2020
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць Таврійського Державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;Вип. 24 (С. 477-482)
Abstract: UK: Визначено види практики в період терміну навчання для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», які забезпечать їм практичний досвід для подальшої роботи на виробництві. В розрізі видів практики обґрунтовано підготовчий, польовий та камеральний етапи навчальної практики з топографії, польовий та камерально-польовий етапи навчальної практики з геодезії та виробнича практика зі спеціальності на підприємствах, які виконують роботи у сфері геодезії та землеустрою. EN: Types of practice during the period of study for higher education applicants in the specialty 193 «Surveying and Land Management» will provide them with hands-on experience for further work in production. In terms of types of practice, the preparatory, field and cameral stages of educational practice in topography are substantiated, field and cameral-field stages of geodetic training practicе, production practice in the specialty of enterprises that perform works in the field of geodesy and land management.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10384
Appears in Collections:кафедра Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.