Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9306
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБондаренко, Павло Геннадійович-
dc.contributor.authorБондаренко, Павел Геннадиевич-
dc.contributor.authorBondarenko, Pavlo-
dc.date.accessioned2020-01-24T07:37:40Z-
dc.date.available2020-01-24T07:37:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9306-
dc.description.abstractUK: Представлено результати досліджень з визначення впливу сортів, підщеп і проміжних вставок на якість плодів черешні в умовах Південного Степу України. Останнім часом в Україні спостерігаємо значний інтерес до продажу черешні на експорт. Середня маса та діаметр плодів є визначальними показниками товарної якості плодів черешні. Відповідно до ДСТУ плоди першого товарного сорту повинні мати діаметр понад 18 мм, а вимоги світового ринку до плодів є ще вищими. Крім того, значний інтерес становить біохімічний склад та його вплив на здоров’я людини. У польовому досліді, закладеному у 2016–2018 роках, вивчали три сорти селекції Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка – Валерій Чкалов, Мелітопольська чорна та Крупноплідна. Кожен зі сортів був щеплений на сіянцях антипки з проміжною вставкою ВСЛ-2, а також лише на сіянцях антипки (контроль). Довжина інтеркаляра становила 20 см. Дерева в саду були у віковому періоді повного плодоношення. Обліковували середню вагу, діаметр, частку м’якоті у плодах. Аналізували біохімічний склад плодів – сухі розчинні речовини, цукри, титровані кислоти та аскорбінову кислоту. Математичне опрацювання – дисперсійний аналіз та кореляції Пірсона. Усі досліджувані сорти перевищували вимоги ДСТУ до мінімального діаметра плодів, що свідчить про їхню високу якість. За роки досліджень найкрупнішими плодами характеризувався сорт Крупноплідна, дещо меншими – Валерій Чкалов та Мелітопольська чорна. Водночас сорт Мелітопольська чорна мав найбільш вирівняні плоди (86,4% плодів були в діапазоні «середній діаметр ± 1 мм»). У незрошуваних умовах Південного Степу України використання комбінування антипка / ВСЛ-2 не знижувало середню масу та середній діаметр плодів черешні порівняно з деревами на сильнорослій підщепі. Крім того, використання інтеркалярної вставки на сортах Валерій Чкалов та Крупноплідна дало змогу підвищити вміст сухих розчинних речовин у середньому на 14%, цукрів – на 10%, а у сорту Крупноплідна – також і вміст аскорбінової кислоти на 36%. Зважаючи на позитивний вплив факторів дослідження на середню масу, діаметр та біохімічний склад плодів, доцільним є використання у промислових насадженнях комбінувань антипка / ВСЛ-2 / Крупноплідна та антипка / ВСЛ-2 / Валерій Чкалов. EN: The results of the research on determining the effect of cultivars, rootstocks and interstems on sweet cherry fruit quality in the Southern Steppe of Ukraine are presented in the article. As of recent, Ukraine shows a significant interest for selling sweet cherry on export markets. Mean fruit weight and diameter are the determining indicators of the marketability of sweet cherry fruits. According to the Ukrainian State Standard, the fruits of the first commercial grade for sweet cherry should have a diameter of not less than 18 mm. At the same time, the requirements of the global fresh fruit market are higher. In addition, the biochemical composition of cherries and their impact on human health are of considerable interest. The field trial, set in 2016–2018, had three cultivars of Ukrainian origin – Valery Chkalov, Melitopolska chorna, and Krupnoplidna. Each of the cultivars was grafted on Mahaleb seedlings with VSL-2 interstem, as well as on just Mahaleb (control). Length of the interstem was 20 cm. Trees in the orchard were in the state of full production. Mean fruit weight, diameter, share of the pit in fruits was determined. Analysis of biochemical composition of the fruits included dry soluble solids, sugars, titratable acids, and ascorbic acid content. Statistical analysis of data consisted of ANOVA and Pearson’s correlation. All studied varieties exceeded the requirements of State Standard to the minimum diameter of the fruits, which indicates their high quality. During the years of research, Krupnoplidna cultivar had the biggest fruits, followed by Valery Chkalov and Melitopolska chorna. At the same time, Melitopolska chorna cultivar was characterized by the most consistent fruits (86.4% of the fruits were in range of “mean diameter ± 1 mm”).uk
dc.language.isoukuk
dc.relation.ispartofseriesВісник Львівського національного аграрного університету: агрономія;№ 22(2) (С. 96-102)-
dc.subjectчерешняuk
dc.subjectконструкції насадженьuk
dc.subjectпогодні умовиuk
dc.subjectякість плодівuk
dc.subjectбіохімічний склад плодівuk
dc.subjectsweet cherryuk
dc.subjectorchard systemsuk
dc.subjectweather conditionsuk
dc.subjectfruit qualityuk
dc.subjectbiochemical composition of fruitsuk
dc.titleВплив сорто-підщепних комбінувань та умов року на якість плодів черешні в умовах Південного Степу Україниuk
dc.title.alternativeInfluence of rootstock-scion combinations and conditions of the year on sweet cherry fruit quality in the conditions of the Southern Steppe of Ukraineuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:кафедра Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf441.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.