ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3297
Title: Materials science and metalworking : monograph
Other Titles: Матеріалознавство і слюсарна справа : монографія
Authors: Fedirko, P.
Krol, V.
Hutsol, T.
Kiurchev, S.
Mykhailova, L.
Rud, A.
Kaiafa, O.
Pantsyr, Y.
Harasymchuk, I.
Marchuk, N.
Liaska, O.
Prokopova, O.
Komarnitskyi, S.
Semenyshena, N.
Hrysiuk, O.
Mudryk, K.
Dziedzic, K.
Jewiarz, M.
Wrobel, M.
Knapczyk, A.
Dziedzic, B.
Федірко, П.
Кроль, В.
Гуцол, Т.
Кюрчев, С.
Михайлова, Л.
Рудь, А.
Каяфа, О.
Панцир, Ю.
Гарасимчук, І.
Марчук, Н.
Ляска, О.
Прокопова, О.
Комарніцький, С.
Семенишена, Н.
Грисюк, О.
Мудрик, К.
Дзіедзіц, К.
Евяж, М.
Врубель, М.
Кнапчик, А.
Дзіедзіц, Б.
Keywords: властивості матеріалів
термічна обробка металів
сплави
слюсарна обробка металів
методи організації робочого місця
стандартизація
взаємозамінність
неметалеві матеріали
матеріалознавство
слюсарна справа
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Scientific monograph;Vol. II, No. 1
Abstract: EN: The issue provides the basic information on Materials Technology and Metalwork. Intended for researchers and specialists in this area, for students who receive training in Education (01), Professional Education (015.18), Technology of Production and Agricultural Products Processing, Agrarian Sciences and Food Supplies (20), Agrarian Engineering (208)), Transport (27), Automobile Transport (274), Transport Technologies (in Automobile Transport) (275.03). UK: У виданні наведено основні відомості про будову, фізикомеханічні і технологічні властивості матеріалів, викладено питання термічної обробки металів і сплавів, правила виконання основних видів слюсарної обробки металів, види інструменту для кожної слюсарної операції, прийоми їх виконання і методи організації робочого місця. Окрім того, наведено основи стандартизації, взаємозамінності і технічних вимірювань. Міститься інформація про полімерні, композиційні і неметалеві матеріали. Видання призначене науковцям та спеціалістам, які займаються дослідженнями в матеріалознавстві та слюсарній справі, може бути корисним для студентів, що навчаються за фахом 01 Освіта (015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства), 20 Аграрні науки та продовольство (208 Агроінженерія), 27 Транспорт (274 Автомобільний транспорт, 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)).
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3297
Appears in Collections:кафедра ТКМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137_MATERIALS SCIENCE AND METALWORKING.pdf1,8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.