Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16440
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШарова, Тетяна Михайлівна-
dc.contributor.authorЛомейко, Олександр Петрович-
dc.contributor.authorЗемлянська, Аліна Вікторівна-
dc.contributor.authorШаров, Сергій Володимирович-
dc.contributor.authorSharova, T.-
dc.contributor.authorLomeiko, O.-
dc.contributor.authorZemlyanska, A.-
dc.contributor.authorSharov, S.-
dc.date.accessioned2023-02-11T22:51:38Z-
dc.date.available2023-02-11T22:51:38Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationМоніторинг гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей / Т.М. Шарова, О.П. Ломейко, А.В. Землянська, С.В. Шаров // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, вип.88, 2022, с. 224-229uk
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16440-
dc.description.abstractУ статті висвітлено результати незалежного тестового контролю здобувачів вищої освіти на прикладі дисци пліни «Українська мова» (за професійним спрямуванням), що було здійснено на базі Таврійського державного агро технологічного університету імені Дмитра Моторного. З’ясовано значення гуманітарної підготовки для майбутніх фахівців, у тому числі технічних спеціальностей. Зазначається, що гуманітарна підготовка дозволяє розвинути осо бистість, сформувати в неї загальнолюдську культуру, здатності до комунікації та творчої діяльності. Висвітлено мету та особливості змісту дисципліни дисципліна «Українська мова» (за професійним спрямуванням). Наголошено на важливості здійснення моніторингу результатів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, що здійснюється у межах реалізації внутрішньої системи забезпечення якості. Проаналізовано результати перевірки якості гумані тарної підготовки студентів І курсу технічних спеціальностей, що навчаються в Таврійському державному агро технологічному університеті імені Дмитра Моторного. Для прикладу була взята «Українська мова» (за професійним спрямуванням). Дані отримані у І семестрі 2021-2022 н.р. До процедури оцінювання було долучено 3 факультети, 303 здобувача вищої освіти, 16 спеціальностей, 19 груп. Зріз знань здійснювався двічі за семестр під час першого та друго го підсумкових модульних контролів. З’ясовано, що показники явки здобувачів вищої освіти, успішності та якості для І підсумкового модульного контролю менше, ніж аналогічні показники для ІІ підсумкового модульного контролю. Запро поновані причини такої різниці. За результатами заліково-екзаменаційної сесії з курсу «Українська мова» (за професій ним спрямуванням) маємо 62% якість знань та 93% успішність. У подальших дослідженнях планується висвітлити результати незалежного оцінювання з інших дисциплінuk
dc.language.isoukuk
dc.relation.ispartofseriesСерія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи;Випуск 88-
dc.subjectгуманітарна підготовкаuk
dc.subjectнезалежне оцінюванняuk
dc.subjectздобувачі вищої освітиuk
dc.subjectвища освіта.uk
dc.subjectпоказники успішностіuk
dc.subjectтехнічні спеціальностіuk
dc.titleМоніторинг гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти технічних спеціальностейuk
dc.title.alternativeMonitoring of humanitarian training of higher education students of technical specialtiesuk
dc.typeArticleuk
local.identifier.doidoi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.88.45uk
local.identifier.udc009:378.146uk
Appears in Collections:Кафедра Комп'ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharova_Lomeiko.pdf336.1 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.