ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9860
Title: Робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка та електроніка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» на основі повної загальної середньої освіти
Authors: Вовк, Олександр Юрійович
Вовк, Александр Юрьевич
Vovk, Oleksandr
Keywords: електротехніка
електроніка
закон електричних кіл
одиниці вимірювання
магнітні величини
електричні машини
електровимірювальні прилади
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: ;14 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни «Електротехніка та електроніка» є навчання студентів основним поняттям електротехніки, законам електричних кіл, одиницям вимірювання електричних та магнітних величин, умовним графічним та літерним позначенням елементів в електричних колах, методам розрахунків лінійних кіл постійного струму, однофазного та трифазного змінних струмів, будовам та принципам дій електричних машин, будовам та принципам дій електровимірювальних приладів, основним методам вимірювання електричних величин, побудовам та принципам дій електронних приладів
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9860
Appears in Collections:Робочі програми

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.