ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9855
Title: Робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (на базі повної загальної середньої освіти)
Authors: Нестерчук, Діна Миколаївна
Нестерчук, Дина Николаевна
Nesterchuk, Dina
Keywords: електротехніка
електроніка
мікропроцесорна техніка
електричні явища
магнітні явища
електронні прилади
електровимірювальна техніка
електричні машини
апарати керування
електричні величини
машинобудування
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: ;15 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» є засвоєння основних понять та законів, пов’язаних з практичним використанням електричних та магнітних явищ, умовних графічних та літерних позначень елементів в електричних колах, вивчення будови та принципу дії електричних машин, апаратів керування та захисту, електровимірювальних та елект-ронних приладів, оволодіння методами аналізу електричних кіл однофазного та трифазного змінного струму та основами розрахунку електричних машин, принципами вибору апаратів керування та захисту, методами вимірювання електричних величин та основами розрахунку електронних приладів
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9855
Appears in Collections:Робочі програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОБОЧА ПРОГРАМА ЕЕтаМПТ ГМ 2019-2020.pdf423,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.