Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6018
Title: Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (на основі повної загальної середньої освіти) ОКР «Бакалавр»
Authors: Тебенко, Віта Миколаївна
Тебенко, Вита Николаевна
Tebenko, Vita
Keywords: економіка
інноваційна діяльність
інновації
інноваційний розвиток підприємства
Issue Date: 2018
Abstract: Мета дисципліни – формування у студентів комплексу теоретичних знань і прикладних навичок з раціональної організації та економічного обгрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» є вивчення сутності інновацій та інноваційної діяльності, сучасних концепцій і тенденцій інноваційного розвитку; визначення методичних підходів щодо формування інноваційної політики підприємства та управління інноваційною діяльністю, вироблення і закріплення навичок інноваційної діяльності та оцінювання ефективності інноваційних проектів.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6018
Appears in Collections:Робочі програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕОІД ЕП 18-19.pdf291,03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.