Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6016
Title: Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Прус, Юрій Олександрович
Прус, Юрий Александрович
Prus, Yurii
Keywords: соціально-економічні системи
економіка
математичне моделювання
економічні системи і процеси
Issue Date: 2018
Abstract: Метою дисципліни "Моделювання в управлінні соціально-економічними системами"‖є засвоєння знань з основ моделювання систем і процесів та методів розв’язання задач, що виникають в процесі дослідження й проектування систем управління в економіці. Завданням дисципліни є вивчення концептуальних понять, теоретичних засад; набуття практичних навичок аналізу, синтезу та оптимізації систем і процесів управляння в економіці.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6016
Appears in Collections:Робочі програми

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.