Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6009
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Моделювання" для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»(на основі молодшого спеціаліста) та напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»(на основі повної загальної середньої освіти) ОКР «Бакалавр»
Authors: Педченко, Анна Павлівна
Педченко, Анна Павловна
Pedchenko, Hanna
Keywords: моделювання
ринкові відносини
рішення задач оптимізації
Issue Date: 2018
Abstract: Метою навчальної дисципліни «Моделювання» є формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів оптимізаційних моделей. Завданням дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо освоєння технологій оптимізації і моделювання економічних процесів, формування умінь моделювати поводження учасників ринкових відносин.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6009
Appears in Collections:Робочі програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
роб прог ОММ_ПТ-2018-2.pdf377,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.