Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6008
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Оптимізаційні методи і моделі" для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» (на основі молодшого спеціаліста) та напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» (на основі повної загальної середньої освіти) ОКР «Бакалавр»
Authors: Педченко, Анна Павлівна
Педченко, Анна Павловна
Pedchenko, Hanna
Keywords: типи оптимізаційних моделей
моделювання
ринкові відносини
рішення задач оптимізації
Issue Date: 2018
Abstract: Метою навчальної дисципліни «Моделювання» є формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів оптимізаційних моделей. Завданням дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо освоєння технологій оптимізації і моделювання економічних процесів, формування умінь моделювати поводження учасників ринкових відносин.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6008
Appears in Collections:Робочі програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
роб прог ОММ_МК-2018-2.pdf378,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.